...

...

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Κύπρος: Υπερχρεωμένα εξακολουθούν να είναι νοικοκυριά-επιχειρήσεις, με χρέος 358% του ΑΕΠ


Σχόλιο του Αναστάσιου Κώνστα, από την προσωπική του σελίδα στο fb: Ως γνωστόν η Κύπρος βγήκε από το μνημόνιο. Έτσι δεν μας λένε; Διαβάστε, όμως, το άρθρο για την έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και θα δείτε ότι οι αριθμοί εύκολα ωραιοποιούνται. Η ουσία είναι ότι υφίσταται τρομακτική υπερχρέωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κύπρος με ΑΕΠ 14 δις ευρώ έχει κόκκινα δάνεια ύψους 27 δις ευρώ... Μάλιστα η έκθεση της ΚΤΚ αναφέρει: “Η ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων συνεχίζει να είναι δυσχερής και αντανακλάται στο υψηλό συνολικό ποσοστό εξυπηρέτησης των δανείων και στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων των τραπεζών, ειδικά των δανείων προς τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων, στον οποίο οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες”. 
Έτσι θα είμαστε κι εμείς όταν βγούμε από τα μνημόνια... Άλλωστε οι ιταλικές τράπεζες κινδυνεύουν, η Deutsche Bank έχει τη μεγαλύτερη έκθεση σε τοξικά ομόλογα, αλλά τα "σαϊνια" της ΕΕ τα βλέπουν όλα θετικά. Ακόμα και αυτοί που κραυγάζουν ότι η Μ. Βρετανία θα καταστραφεί, αν υλοποιηθεί το Brexit, παραδέχονται πλέον ότι η υποτίμηση της στερλίνας καθιστά πιο ανταγωνιστική την αγγλική οικονομία. Μήπως μας έχουν φλομώσει στο ψέμμα; Μήπως πρέπει επιτέλους να παύσουμε να πιστεύουμε τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ που στήριζαν ανεύθυνα τόσα χρόνια τις μνημονιακές πολιτικές; Η ουσία για τον απλό πολίτη σε οικονομικό πεδίο είναι μία: Ανάπτυξη πραγματική υπάρχει, όταν μπορεί να καλύψει όλες τις βιοτικές του ανάγκες με άνεση, όταν βελτιώνεται το βιοτικό του επίπεδο και βεβαίως όταν έχει πια τη δυνατότητα αποταμίευσης. Η οικονομία μας θα πηγαίνει επομένως καλά, όταν ανακτήσουμε όλοι τη δυνατότητα αποταμίευσης. Τέτοια δυνατότητα δεν μπορεί να μας προσφέρει η ΕΕ και η ευρωζώνη. Τα υπόλοιπα είναι δυστυχώς χάντρες για ιθαγενείς.

Υπερχρεωμένα εξακολουθούν να είναι τα εγχώρια νοικοκυριά και οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις με το συνολικό χρέος να φτάνει το 358,1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2015, σύμφωνα με τα αποτελέσματα Έκθεσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για τον Μάιο του 2016. 


“Μολονότι τα επίπεδα χρέους παραμένουν υψηλά, πρόσφατα στοιχεία φανερώνουν μια σταθεροποίηση, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις έφθασαν στο υψηλότερο σημείο το Φεβρουάριο του 2015 σε απόλυτους αριθμούς, και έχουν σημειώσει μείωση από τότε, και παρατηρείται μια σταθεροποίηση στην οικονομική θέση των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων”, υπογραμμίζει η ΚΤΚ. 

Οι δείκτες χρέους των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ΚΤΚ, παρέμειναν σε σχετικά σταθερά επίπεδα με οριακή πτώση στο 127,7% και 230,4% του ΑΕΠ αντίστοιχα στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2015. 

“Αν εξαιρεθούν τα δάνεια των Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού (ΟΕΣ), οι οποίες ταξινομούνται ως κάτοικοι Κύπρου, παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους δεν έχουν σχέση με την εγχώρια δραστηριότητα, το χρέος των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων θα μειωθεί σημαντικά στο 155,3% του ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο του 2015”, προστίθεται. 

Σύμφωνα με την έκθεση, παρόλο που οι δείκτες του χρέους των νοικοκυριών είναι υψηλά σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ζώνης του ευρώ στο 60,9% του ΑΕΠ, πρέπει να ληφθεί υπόψη η υψηλή αντίστοιχη θέση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών. 

“Στην πραγματικότητα, το καθαρό χρέος των νοικοκυριών είναι αρνητικό και κάτω από το καθαρό χρέος της ζώνης του ευρώ. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το 2014, παρόλο που ο λόγος του χρέους αυξήθηκε ελαφρώς, η καθαρή συναλλαγή δανείων ήταν αρνητική (λόγω απομόχλευσης). Ο δείκτης αυξήθηκε λόγω της μεγαλύτερης μείωσης του ονομαστικού ΑΕΠ, συγκριτικά με την πτώση στις χορηγήσεις. 

Επίσης, οι τραπεζικές χορηγήσεις προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν στο επίπεδο του 249,9% του ΑΕΠ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε σύγκριση με 258,7% το προηγούμενο έτος. 

“Η ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων συνεχίζει να είναι δυσχερής και αντανακλάται στο υψηλό συνολικό ποσοστό εξυπηρέτησης των δανείων και στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων των τραπεζών, ειδικά των δανείων προς τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων, στον οποίο οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες”, σημειώνει στην έκθεση της η ΚΤΚ. 

Τιμές ακινήτων

Όσον αφορά τα ακίνητα, οι τιμές συνέχισαν, σύμφωνα με την ΚΤΚ, “την πτωτική τους πορεία, ωστόσο, φαίνεται να σταθεροποιούνται και ο ρυθμός μείωσης να περιορίζεται, καθώς υπάρχουν νέες ενδείξεις εγχώριας ζήτησης και ζήτησης από το εξωτερικό υποβοηθούμενη από τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων”. 

Επιπλέον, παρουσιάζεται πρόοδος στις αναδιαρθρώσεις των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων από τις τράπεζες, καθώς και η ανάλυσή τους ανά τομέα δραστηριότητας, σημειώνεται στην έκθεση. 

Χρηματοοικονομική θέση νοικοκυριών 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (καθαρή αξία) των νοικοκυριών σημείωσαν μικρή μείωση στο 107,9% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2015 συγκριτικά με 108,0% στο τέλος Ιουνίου του 2015. Ο λόγος αυτός εξακολουθεί να παραμένει κάτω από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ζώνης του ευρώ στο 141,1% στο τέλος Ιουνίου 2015. 

Εξάλλου, τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων παρέμειναν υψηλά στο 227,4% του ΑΕΠ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2015, συνεχίζοντας την άνοδό τους από το περσινό επίπεδο. 

Σύμφωνα με την έκθεση της ΚΤΚ, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών, ως ποσοστό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, μειώθηκαν οριακά, φτάνοντας στο 57,5% το τρίτο τρίμηνο του 2015, από 57,6% το προηγούμενο τρίμηνο. 

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, τα δάνεια εξακολούθησαν να αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνόλου των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων των νοικοκυριών (87,6%). 

“Τα μετρητά και οι τραπεζικές καταθέσεις συνέχισαν να συνιστούν το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού των νοικοκυριών (63,0%), έχοντας μειωθεί μόνο οριακά τόσο σε αξία όσο και σε ποσοστό από το προηγούμενο έτος”, προστίθεται στην έκθεση. 

Με βάση τη μεθοδολογία της ΕΚΤ, οι καταθέσεις από τα εγχώρια νοικοκυριά κατέγραψαν ετήσια αύξηση της τάξης του 0,5% τον Δεκέμβριο του 2015 και έχουν παρουσιάσει θετικά ετήσια ποσοστά αύξησης από τον Σεπτέμβριο του 2015, σημειώνεται στην έκθεση της ΚΤΚ. 

Προέλευση: ΚΥΠΕ, Λευκωσία, Κύπρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου